Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 10, 2019

:גיא כרגע בניו-זילנד, אז איתן בלומין קפץ למילואים כדי למלא את מקומו. דיברנו על

 


Sep 10, 2019

אז מה היה לנו?

  • איך עושים מיגרציה לענן?
  • Columnstore – אחד הפיצ’רים המבוזבזים ביותר ב-SQL Server
  • דברים ש(אולי) לא ידעתם על MySQL ועל PostgreSQL
  • למה מתן כל-כך אוהב את Azure Data Explorer
  • ועוד מלא דברים…


Aug 14, 2019

אז מה היה לנו?


Jun 20, 2019

אנחנו לא באמת יודעים איך אומרים “ביי” באוזבקית (יש בכלל שפה כזאת?).

אבל הנה מה שאנחנו כן יודעים:


May 23, 2019

גיא בדיוק חזר מיום הכשרה מקצועית במדירה, והוא החליט לשתף אותנו ולסכם את כל מה שהוא למד באותו יום. למשל: