מכופף הבננות

לחץ להורדת הפרק

  • מי זה KillaDBA
  • למה אי אפשר לשמור תאריכים מלפני שנת 1653
  • המלצות לניהול מקפטן פיקארד
  • ההרצאות שלנו בכנס GroupBy
  • על Lightweight Profiling ב-SQL Server 2016 SP1

2 Responses

Leave a Reply