Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 5, 2021

גיא ואיתן מדברים על הגרסה החדשה של SQL Server 2022 והפיצ'רים החדשים בו (לא כולל מאפים), ועוד הרבה נושאים מעניינים נוספים.

אה, וגם גיטהאב נופל לנו באמצע ההקלטה, אז זה כיף.

קישורים...


Nov 7, 2021

יש המון הכרזות חשובות ומעניינות היום. וגם גיא מדבר על Log Buffer Flushes שזה גם כן חשוב ומעניין.

קישורים רלוונטיים:


Oct 3, 2021

גיא ואיתן מדברים על כמה חדשות חשובות בנושא SQL SERVER, אירועים מעניינים, ופניני חוכמה אחרים כגון, למה לגבות זנב? ואיך רפליקציה עושה לעצמה דדלוק?

קישורים רלוונטיים:


Sep 5, 2021

גיא לא היה זמין להקליט תוכנית. אז הפעם אביתר קרני יחליף אותו, ואיתן יעשה את עיקר הדיבורים!

לינקים רלוונטיים להיום:


Aug 1, 2021

איך מודדים ביצועים של חומרה בעזרת SQL Server?

ואיך משפרים את הביצועים של SQL בעזרת יומן פעולות אסינכרוני?

גיא ואיתן מדברים על מגוון נושאים הנוגעים למדידה ושיפור ביצועים, ועוד.

לינקים...