Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 5, 2021

גיא לא היה זמין להקליט תוכנית. אז הפעם אביתר קרני יחליף אותו, ואיתן יעשה את עיקר הדיבורים!

לינקים רלוונטיים להיום:


Aug 1, 2021

איך מודדים ביצועים של חומרה בעזרת SQL Server?

ואיך משפרים את הביצועים של SQL בעזרת יומן פעולות אסינכרוני?

גיא ואיתן מדברים על מגוון נושאים הנוגעים למדידה ושיפור ביצועים, ועוד.

לינקים...


Jul 4, 2021

גיא ואיתן מארחים את אחת האושיות הכי משמעותיות בארץ מטעם מיקרוסופט, הלא הוא איתי בנימין האחד והיחיד!

נדבר על המון נושאים מגוונים ומעניינים, בעיקר בהקשר של מיקרוסופט, טכנולוגיות...


Jun 6, 2021

גיא ואיתן מדברים על נושא טעון ומסובך - Multi-Tenant Design Patterns, ספציפית ב-Azure.

מה עדיף? שרת אחד עבור כל הלקוחות? בסיס נתונים נפרד לכל לקוח? אולי שילוב של השניים? מתי כן ומתי לא?

הצטרפו אלינו...


May 2, 2021

יש לנו היום תוכנית גדושה מלאה בחדשות ונושאים מעניינים!

קישורים רלוונטיים: