Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 3, 2021

גיא ואיתן מדברים על כמה חדשות חשובות בנושא SQL SERVER, אירועים מעניינים, ופניני חוכמה אחרים כגון, למה לגבות זנב? ואיך רפליקציה עושה לעצמה דדלוק?

קישורים רלוונטיים:


Sep 5, 2021

גיא לא היה זמין להקליט תוכנית. אז הפעם אביתר קרני יחליף אותו, ואיתן יעשה את עיקר הדיבורים!

לינקים רלוונטיים להיום:


Aug 1, 2021

איך מודדים ביצועים של חומרה בעזרת SQL Server?

ואיך משפרים את הביצועים של SQL בעזרת יומן פעולות אסינכרוני?

גיא ואיתן מדברים על מגוון נושאים הנוגעים למדידה ושיפור ביצועים, ועוד.

לינקים...


Jul 4, 2021

גיא ואיתן מארחים את אחת האושיות הכי משמעותיות בארץ מטעם מיקרוסופט, הלא הוא איתי בנימין האחד והיחיד!

נדבר על המון נושאים מגוונים ומעניינים, בעיקר בהקשר של מיקרוסופט, טכנולוגיות...


Jun 6, 2021

גיא ואיתן מדברים על נושא טעון ומסובך - Multi-Tenant Design Patterns, ספציפית ב-Azure.

מה עדיף? שרת אחד עבור כל הלקוחות? בסיס נתונים נפרד לכל לקוח? אולי שילוב של השניים? מתי כן ומתי לא?

הצטרפו אלינו...