Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 5, 2022

גיא ואיתן מדברים על SQL2022 והפיצ'רים החדשים בו, הרצאות עתידיות וכאלה שהיו לאחרונה, ועוד.

קישורים רלוונטיים:


May 1, 2022

גיא ואיתן חוזרים ל-basics!

אנחנו מארחים את בן חזן הסו-שף האחד והיחיד שהחליט להחליף מקצוע, לעזוב את המטבח, ולהפוך להיות DBA במדירה!

אנחנו מדברים על פרויקט ה-next generation של חברת Madeira, על איך...


Apr 3, 2022

איתן וגיא נותנים לכם עדכון על הכנסים וההרצאות החשובות הצפויות בקרוב, וגם מדברים על מספר נושאים הקשורים לאוטומציות ופאוורשל.

קישורים רלוונטיים:


Mar 6, 2022

גיא ואיתן מדברים על כמה הודעות חדשותיות חשובות מאוד שלא קשורות בכלל לפוליטיקה! (וגם לומדים קצת ענייני SQL על הדרך שזה תמיד כיף)

קישורים רלוונטיים:


Feb 6, 2022

גיא ואיתן דנים במספר נושאים מעניינים שמטרתם, בסופו של דבר, לדאוג לשלומן של הטבלאות בבסיסי הנתונים שתחת אחריותנו.

קישורים רלוונטיים: