Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 2, 2022

גיא ואיתן מדברים על הטייס האוטומטי ב-SQL, על נושא ה-DEVOPS בבסיסי נתונים, ועוד.

קישורים רלוונטיים: