Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 5, 2023

אם אתם עובדים בתחום ה-DATA, ורוצים ללמד את ילדיכם הקטנים מה אתם עושים בעבודה, אז תשמיעו להם את הפרק המיוחד הזה!

מה אתם חושבים? יצא לנו מגניב? מעניין? או משעמם מידי לילדים? בכל זאת, פעם...